komornikh

Dane kancelariiWłaściwość terytorialnaLokalizacjaDokumenty do pobraniaLicytacjeLinkiRODO

Dokumenty do pobrania:

Wniosek egzekucyjny KM        Pobierz plik

Wniosek egzekucyjny KMP      Pobierz plik             Pobrany uprzednio  wniosek egzekucyjny należy czytelnie wypełnić,  podając jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (m.in. PESEL), wpisać  numer konta bankowego, na które komornik będzie przekazywać wyegzekwowane należności.    
           
            Zamiast zaznaczyć pola sposoby egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), można zrobić nawias klamrowy i wpisać "wg ustaleń komornika".
           
           
Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym    w klauzulę wykonalności można wysłać listem lub osobiście dostarczyć do kancelarii
.