komornik
herb
Dane kancelariiWłaściwość terytorialnaLokalizacjaDokumenty do pobraniaLicytacjeLinkiRODO


    Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku obejmuje:

- Miasto Rybnik
- Gmina Czerwionka-Leszczyny
- Gmina Gaszowice
- Gmina Jejkowice
- Gmina Lyski
- Gmina Świerklany

    Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

    Art. 8 ust. 6
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z praw wyboru komornika.

   
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię..